NAŠE SLUŽBY

Co poskytujeme

Vedení účetnictví, On-line zpracování
Vedení daňové evidence
Daňová přiznání
Zpracování mezd
Supervize účetnictví


Mzdy a Mzdové Účetnictví

Výpočet čisté mzdy

 • výpočet mzdy pro HPP
 • výpočet mzdy pro dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce
 • výpočet odměny členů statutárních orgánů

Příprava výplatních pásek pro zaměstnance

 • můžeme zajistit rozesílání zaměstnancům
 • zasílání zaměstnancům emailem v souboru chráněném heslem
 • tisk a rozesílání krytých výplatních pásek

Vystavení bankovních příkazů pro mzdy

 • možnost propojení s elektronickým platebním systémem zákazníka
 • možnost zřízení zvláštního bankovního účtu pro mzdy s podpisovým právem zákazníka
 • vystavení papírových příkazů k úhradě mzdy a zaslání osobě oprávněné podepisovat

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

 • na základě mzdy vyplacené každému zaměstnanci v uplynulém kalendářním roce

Sestavení výkazů pojistného

 • zpracování a odeslání výkazů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojištovny
 • běžná komunikace s kontaktní osobou v pojišťovně
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců

Podklady pro nástup zaměstnance

 • pracovní smlouva
 • mzdový výměr – stanovení hrubé mzdy
 • orientační kalkulace čisté mzdy pro konkrétního zaměstnance
 • zavedení karty zaměstnance v evidenci zaměstnanců
 • přihláška u ČSSZ
 • přihláška u zdravotní pojišťovny

Podklady pro výstup zaměstnance

 • dohoda o ukončení pracovního poměru
 • výpověď
 • vystavení zápočtového listu
 • odhláška u ČSSZ
 • odhláška u zdravotní pojišťovny
 • výpočet průměrné mzdy
 • výpočet odstupného nebo mimořádných odměn při výstupu
 • vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance

Zastoupení při kontrolách na úřadech

 • FÚ – kontrola daně z příjmů ze závislé činnosti
 • ČSSZ
 • zdravotní pojišťovny

Jiné zákonem stanovené povinnosti pro zaměstnavatele

 • pojištění odpovědnosti
 • úrazové pojištění

Ostatní agenda spojená se zaměstnanci

 • nepeněžní plnění (např. používání soukromých vozidel)
 • penzijní připojištění
 • splátky půjček formou odečtu z vyplácené mzdy
 • jiné srážky ze mzdy


Účetnictví a Daňová Evidence

Podvojné účetnictví

 • včetně roční účetní uzávěrky

Daňová evidence (tzv. jednoduché účetnictví)

 • pro začínající a menší firmy

Účetní doklady

 • kontrola jejich formální správnosti, aby byla zajištěna daňová uznatelnost nákladů
 • ručíme za správnost účetních operací

Daně a výkazy

 • přiznání k DPH
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z nemovitosti
 • jiné průběžně placené daně
 • zajistíme, že klient vždy dodrží lhůty, které stanoví zákon o účetnictví nebo daňové zákony pro daňové, finanční, statistické a účetní výkazy

Výpočet mzdy

 • v rámci účetních služeb vedeme též mzdy (kompletní mzdovou a personální agendu)

Přístup k dokladům a výsledkům

 • účetní doklady zálohujeme v elektronické podobě
 • klientovi můžeme jeho účetní doklady a účetní systém zpřistupnit on-line

Zastupování před úřady


Příprava k účetnímu auditu


Sledování pohledávek a závazků


Užitečné účetní přehledy pro řizení firmy


Pravidelné měsíční/kvartální účetní uzávěrky


Nákladové analýzy a cenové kalkulace


Vedení střediskového účetnictví


Registrační a účetní servis pro začínající firmy